Dětská léčebna Boskovice
Dětská léčebna boskovice

 


Pořádáme VII. Pediatrickou konferenci 


 

 

Ostatní procedury

Další procedury

Skupinové cvičení (školní děti)

Cvičení probíhá ve skupince maximálně šesti dětí dvakrát týdně. Věková hranice je zpravidla od 7 let, může být pohyblivá. Skupinové cvičení předepisuje lékař a fyzioterapeut odpovědný za skupinku rozhoduje, zda je dítě vhodné pro tuto proceduru. Dítě musí být schopno spolupracovat a dodržovat základní pravidla kolektivu.

Využíváme prvků akrální koaktivační terapie, dětského Bobath konceptu, dětské jógy, automasáže, Feldenkraisovy metody, SM systému. K cvičení používáme různé pomůcky (například overball, velký míč, balanční podložky). Pro děti vytváříme senzomotorické dráhy.skupinové cvičení

V naší léčebně je skupinové cvičení doplňkovou rehabilitační procedurou. Hlavním záměrem je zlepšení celkové kondice, koordinace pohybu, gnostických funkcí (například orientace na vlastním těle, orientace v prostoru). Vedlejším přínosem cvičení ve skupince je zlepšení sociálních, emocionálních a rozumových schopností.

Vše probíhá adekvátní formou k věku dětí a je kladen důraz na přátelské a nestresující prostředí, abychom v dětech probudili pozitivní přístup k pohybu.

Skupinové cvičení (předškolní děti)

Cílem skupinového cvičení je rozvíjení samostatnosti, obratnosti,stability. Náplň cvičení přizpůsobujeme potřebám dětí.

V rámci skupinového cvičení využíváme především Dětskou jógu a různé druhybalančních drah na chůzi či lezení.

Skupinové cvičení probíhá bez doprovodu rodičů.

Senzomotorický trénink

Senzomotorický trénink je jednou z možností jak pozitivně ovlivnit senzorickou (smyslovou) integraci a motorickou (pohybovou) koordinaci. Senzorická integrace je proces organizace smyslových vstupů, který se děje bez vědomé kontroly tak, že umožňuje člověku jednat a reagovat na situace přiměřenou pohybovou odpovědí. Pro smyslovou integraci jsou klíčové tři smyslové systémy: vestibulární vnímání, hluboká a povrchová citlivost. Jsou považovány za základní smysly a jsou východiskem pro rozvoj ostatních systémů, hlavně sluchového a zrakového a ovlivňují vývoj ostatních funkcí jako je řeč, pohybovou koordinaci, pozornost, emoční kontrola, úroveň aktivity a školní dovednosti.

U velké části neurologických poruch se projevuje narušená smyslová integrace, což způsobuje obtížné a pomalé osvojování si nových pohybových dovedností, potíže v oblasti chování a emoční regulaci, problémy s učením a pozorností.

Prostřednictvím senzomotorického tréninku může terapeut zlepšovat pohybovou odpověď a koordinaci pohybů, podpořit dítě v pohybu a vlastní aktivitě. Aktivity během terapie jsou zábavné, dítě se na nich aktivně podílí, můžou být výzvou překonat překážky i zdánlivě nepřekonatelné. Terapeut zajišťuje, aby dítě bylo úspěšné a vidělo smysluplnost svého jednání a dosavadního cvičení.

Senzomotorický trénink probíhá v prostorné místnosti vybavené různými pomůckami (žíněnky, čočky, úseče, válce, pojízdná deska, lavička, tunel, žebřiny, míče a podobně). Provádí se v rámci individuálního nebo skupinového cvičení. Pravidelnost si určuje fyzioterapeut pečující o pacienta, případně fyzioterapeut zodpovědný za skupinové cvičení.

Proprioceptivní chodník

Čím lépe naše noha umí „přečíst“ terén, tím lépe se může celé naše tělo vůči gravitaci napřímit. Poruchy tohoto vnímání -,,čtení“ terénu a vedení informací do mozku se objevují velmi často. Proprioceptivní chodník nabízí extrémní stimulaci množství receptorů, které máme na ploskách nohou. Odtud proudí informace do našeho mozku, kde dochází k posílení a někdy i obnově důležitých drah a spojů v centrálním nervovém systému, které jsou odpovědné za zpětnou vazbu při řízení pohybu.

Je to chodník, který se skládá z ploch různých povrchů a struktur – přírodnin – oblázky, písek, kůra, šišky …po kterých děti chodí nejlépe bosýma nohama.

V dětské léčebně máme proprioreceptivní chodník přírodní na zahradě a při nepřízni počasí, nebo v zimním období stavíme chodníček z různých umělých stimulačních ploch v tělocvičně.

Bazén

Cvičení probíhá v bazénu s teplotou vody asi 30°.Může probíhat ve skupince nebo individuálně. Rodiče menších nebo méně pohyblivých dětí se učí, jak dítě ve vodě správně uchopovat a jakcvičení v bazénu formou hry navodit relaxaci nebo usnadnit určitý pohyb dítěte. Starší děti se učí základní plavecké pohyby, provádí se nácvik správného dýchání, splývání a potápění. bazénCílem je celkové uvolnění, protažení, zlepšení pohyblivosti kloubů, ale také radost z pohybu ve vodě.

Perličková a vířivá lázeň

Celková koupel ve speciální vaně s tryskami ve vodě o teplotě 37 - 40 °C, zlepšuje celkové prokrvení těla, má relaxační účinek (perličková lázeň) nebo mírně stimulační (vířivá lázeň).perličko lázeň

Mořská lázeň

V uzavřené kabince působí na děti po dobu 15 minut jemná sprejová sprcha tzv. podhájský aerosol (sprej ze slané vody podobné mořské). Mořská lázeň posiluje imunitní systém (prevence onemocnění), má pozitivní účinek při alergiích, pročišťuje a uvolňuje dýchací cesty.

Motomed

Motomed je motorem poháněný a softwarově ovládaný léčebný pohybový přístroj. Procvičuje dolní nebo horní končetiny, a to jak pasivně, tak i asistivně (s dopomocí) anebo aktivně.

Pasivně –pohyb je prováděn motorem velmi jemně a plynule, nadměrné napětí ve svalech se zmírňuje a svaly se postupně uvolňují. Přístroj je vybaven programem na uvolňování křečí s automatickou změnou směru otáčení.motomed

Asistivně - je možné samostatně šlapat s vynaložením pouze nepatrných sil, cíleně se tak dají využívat i dosud neodhalené zbytkové síly svalů.

Aktivně - při aktivním cvičení se motor automaticky vypne. Přístroj zobrazuje na monitoru aktivitu levé a pravé strany, dítě si tak uvědomí, která strana těla je slabší a může ji pak cíleně procvičovat s vynaložením větší síly. Při aktivním cvičení lze nastavit i odpor pohybu v 10 stupních, a tím zlepšit kondici.

Vertikalizační zařízení Bantam
Vertikalizační stojan

Tato zařízení nám umožňují nastavení dítěte do vzpřímené polohy se zatížením dolních končetin, tedy do stoje, a to při různém stupni imobility.bantam

Vertikalizací pozitivně ovlivníme:

 • trávení
 • zlepšíme prokrvení a provzdušnění plic
 • odlehčíme ohrožené kožní partie
 • prokrvíme oblasti, které jsou v nižších vývojových polohách (leh, sed,...) méně prokrvovány
 • protáhneme zkrácené svalové skupiny
 • zlepšujeme integritu kostí
 • změníme propriorecepci z kloubů dolních končetin
 • podpoříme sociální kontakt

Vertikalizaci indikuje lékař.

Masáže

Klasická masáž patří mezi relaxační techniky, působí okamžitě a jednorázově.Během masáže dochází k lepšímu prokrvení svalů, k jejich uvolnění, ale i k celkové tělesné i duševní relaxaci klienta. Může být prováděna celotělově nebo pouze na určitých částech těla (šíje, záda, nohy).

Teplý zábal

Na povrch zdravé kůže přikládáme lokálně suché teplo. Nosiče tepla jsou nahřívané ve vodní lázni na teplotu 50°C a pak osušené a v suchém bavlněném povlaku přikládány na tělo dítěte.teplý zábal Cílem je prohřátí šlachového, vazivového a svalového aparátu, zlepšení prokrvení a výživy tkání, uvolnění. Teplé zábaly se aplikují před individuálním cvičením a umožňují kvalitnější protažení zkrácených a tuhých svalů a tkání.

Magnetoterapie

Působením pulzního magnetického pole dochází k ovlivňování tkání lidského těla na buněčné úrovni, což vede k potlačení, případně úplnému odstranění některých zdravotních potíží, očistě organismu a regeneraci buněk.magnetoterapie

Nejdůležitější účinky nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie:

 • urychlení regenerace buněk a nastartování hojivých procesů
 • zmírnění bolesti
 • rozšíření cév a zlepšení prokrvení
 • protizánětlivé účinky
 • odstranění zvýšeného napětí svalu
 • zmírnění až odstranění otoku

Bemer terapie

Bemer terapie je vědecky ověřená léčebná metoda, která znamená další stupeň vývoje po klasické magnetoterapii, funguje na principu indukčních magnetických polí.Bemer terapie

Cíleně podporuje a v dětské léčebně se využívá pro:

 • Zlepšení mikrocirkulace krve – zlepšení prokrvení. Mikrocirkulace tvoří 75 % celkového oběhu krve. Pokud naše buňky nedostávají potřebný přísun kyslíku a živin a není kvalitně odváděn odpad látkové výměny, nejsou schopny plnohodnotně plnit svoji funkci
 • Zlepšení činnosti lymfatického systému - zmírnění otoků
 • Zmírnění bolesti např. po operacích, při revmatických onemocněních, poúrazových stavech
 • Posílení obranyschopnosti - imunity organismu
 • Zpomalení následků chronického onemocnění
 • Usnadnění vykašlávání
 • Zásobení vnitřních orgánů kyslíkem
 • Zlepšení psychické i fyzické kondice při intenzivní rehabilitaci

AmethystBioMat

Podložka AmethystBioMat je terapeutická podložka produkující dlouhovlnné infračervené záření a zápornou ionizaci. Dlouhovlnné infračervené záření má schopnost prohřátí organizmu do hloubky, záporná ionizace zlepšuje metabolizmus buněk.

Podložka obsahuje krystaly ametystu, který má schopnost transformovat uměle vytvořené infračervené záření na přírodní, čímž zesílí intenzitu podložky. Jeho mírné vibrace pomáhají lidskému organizmu uvolňovat vnitřní stres a napětí v těle.

Účinky podložky AmethystBioMat:

 • celkové uvolnění a prohřátí organismu, uvolnění svalstva
 • zlepšení kvality spánku
 • lepší metabolismus buněk
 • větší prokrvení a okysličení tkání
 • sedativní účinky na nervová zakončení
 • lepší regenerace organismu, zlepšení procesu hojení
 • celková detoxikace organismu
 • celkové zlepšení funkce imunitního systému

BioMat se používá jako doplňková procedura u onemocnění: dětská mozková obrna, borelióza, diabetes, svalové spazmy, revma, chronické bolesti zad, únavový syndrom, alergie, hypotermie, častá nachlazení, slabý imunitní systém, onkologické onemocnění, roztroušená skleróza, rekonvalescence po operačním zákroku nebo úrazu, deprese, vnitřní stres, chronická nespavost, poruchy ledvin, hyperaktivita u dětí.

Podložka AmethystBioMat má tři základní tepelná pásma, které můžeme nastavovat dle potřeby a onemocnění pacienta.

Po použití podložky je důležité dodržet zvýšený příjem tekutin.

Laser lokálně a biolampa

Polarizované světlo je plně bezpečné pro lidský organismus, jelikož nevyzařuje škodlivé ultrafialové záření.llaser terapie

Má analgetický účinek (tlumí bolest), má protizánětlivý účinek a biostimulační účinek (podporuje a urychluje hojení ran, odřenin, jizev).

Při aplikaci laseru je nutné používat speciální brýle, aby nedošlo k poškození zraku přímým ozářením sítnice.

Tejpování

Tejpování je metoda, která využívá vlastností tejpu. Kinesiotejp je páska, která je elastická v jednom směru, je pružná na délku, šířka se nemění. Podle techniky, kterou použijeme při aplikaci tejpu, dosahujeme rozdílného účinku. Můžeme tak napětí ve svalu snížit nebo zvýšit, můžeme zlepšit držení určitého segmentu těla, můžeme zlepšit prokrvení a výživu a zmírnit bolest.

NordicWalking

NordicWalking je sportovní chůze se speciálními sportovními holemi.NW chůzi trénujeme za vhodného počasí v naší zahradě v rámci skupinovéterapie. S holemi se rozcvičíme nordic walkinga trénujeme NW chůzi v rámci možnostíkaždého dítěte. Zaměřujeme se na protažení kroku při chůzi, zapojení pažído chůze, napřímení trupu, zlepšení koordinace pohybu, atd.

K NW je třeba jistá fyzická a psychická zralost.

Hipoterapie

Hipoterapie je fyzioterapeutická metoda, která působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské chůzi. Tento biomechanický pohyb je charakterizován pravidelným rytmem a součtem složitého trojrozměrného pohybu v rovině vertikální, sagitální, horizontální a rotačních pohybů těchto rovin vůči sobě. Nesmírná výhoda metody spočívá v cyklickém opakování pohybového vzorce a v realizaci celé stimulace v prostoru.

Centrální nervový systém pacienta je tak ovlivňován přes působení na periferii. Přenosem impulzů přes koňský hřbet na klienta, který na koni sedí či zaujímá jinou, jeho možnostem odpovídající polohu (vleže na břiše, s oporou o předloktí atd.), dochází k oslovení centrálního nervového systému – mozku. Ten musí nejen zpracovat vjemy o změnách, které nastávají při kontaktu s pohybujícím se koňským hřbetem, ale i vyslat adekvátní rozkazy k tomu, aby organizmus reagoval správně a v rámci rovnovážných reakcí. Díky tomu, že kůň má velice podobný pohybový stereotyp chůze jako člověk, nutíme tak centrální nervový systém pohybově znevýhodněného člověka zpracovávat a vysílat vjemy a příkazy, které by za normálních okolností vysílal při lidské chůzi. Je tak možno docílit pokroků právě v rehabilitaci pohybu u dětí i dospělých tam, kde je postižena koordinace, rovnováha a vývoj vzpřimování.Variabilita využití poloh při respektování posturálních schopností klienta ovlivní posturu, hrubou i jemnou motoriku. Sekundárně je možné využít hřbet koně k polohování.hipoterapie

Hipoterapie může také působit preventivně tam, kde z důvodu onemocnění dochází k degeneraci či přerušení nervových drah, řídících pohyb. Čím déle je možnost organizmu připomínat jeho správnou funkci, tím více se oddálí negativní vliv degenerativních onemocnění či následků úrazu na hybnost člověka.

Hipoterapie probíhá na koni pod vedením fyzioterapeuta či ergoterapeuta s písemným souhlasem lékaře.

Hipoterapie se může aplikovat již od věku 2 měsíců (poskytovat ranou péči v hipoterapii může pouze terapeut – specialista v tomto oboru), horní hranice není určena.

Canisterapie

Canisterapie je podpůrná, speciální metoda využívající pozitivního působení psa na fyzickou, psychickou a sociální stránku člověka. V naší léčebně ji využíváme jako doplňkovou metodu ucelené rehabilitace.

Používají se různé druhy plemen, jak s průkazem původu, tak i bez něj. Pes musí být pravidelně očkován, odčervován, speciálně vychován, terapii dělá s radostí, ne z donucení. Canisterapeutický tým (psovod + pes) jsou proškoleni v dané problematice a pravidelně se zúčastňují testování s platnou canisterapeutickou zkouškou.canisterapie

Canisterapie probíhá zpravidla v místnosti, kterou psi dobře znají, čímž se minimalizují rušivé elementy. Může mít individuální formu nebo skupinovou. V našem zařízení vybíráme ze dvou forem metodického zaměření terapie:

 • AAA (Animal AssistedActivities) – aktivity za pomoci psa, kde se pomocí přirozeného kontaktu člověka a psa zaměřujeme na zlepšení kvality života a obecnou aktivizaci. Pes působí pouhou přítomností.
 • AAT (Animal AssistedTherapy) – aktivní využití psa v terapii, kde nasměrování a úkoly určuje fyzioterapeut, pes se jako terapeut podílí aktivně na léčbě a canisterapie se stává podpůrnou metodou celkové rehabilitace pacienta.

Fyzioterapeut ve spolupráci s canisterapeutickým týmem (pes + psovod) určují vhodnost vybrané formy, aby byl dosažen stanovený cíl bez rizika přetížení dítěte nebo psa.

V léčebně využíváme canisterapii k rozvoji hrubé a jemné motoriky, rozumových schopností, praktických dovedností, k nácviku celkové a svalové relaxace, ke zlepšení koncetrace a motivace.

Cílem je ovlivnit psychomotorickou, emoční i psychosociální stránku a tím přispět k duševní rovnováze a zlepšit kvalitu života dítěte.

Dostupná péče

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Svátek

Svátek má Zbyšek

Zítra má svátek Monika

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:48
TÝDEN:48
CELKEM:107064

Aktuální počasí

dnes, pondělí 20. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 11 °C
úterý 21. 5. slabý déšť 22/13 °C
středa 22. 5. slabý déšť 15/12 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 19/10 °C

qr kód